DZD TV

Dzd mediaplatform:


Met dit nieuwe mediaplatform willen wij in tijd van de crisis waar wij nu in leven een stukje positiviteit brengen naar mensen met een beperking.

Met dit mediaplatform willen wij mensen vanuit de doelgroep ook aan het woord laten om hun ervaringen met ons en het platform te delen hoe zij deze periode ervaren.


Tevens willen wij ook de zorginstellingen en de medewerkers aan het woord laten om hun kant van het verhaal in beeld te brengen.

Hoe zij omgaan met hun cliënten als het gaat om hun sociale isolement waar zij nu in verkeren. 


Maar daarnaast organiseren wij ook online evenementen zoals disco zonder drempels online.

Met dit evenement willen wij een bijdragen leveren aan het doorbreken van het sociale isolement.


Tevens willen wij met dit evenement de doelgroep met elkaar in contact te laten komen en laten genieten van een stukje muziek en de kans geven om ook met de artiesten via chat even kort te kunnen spreken.


Ook zullen wij met burgemeesters en wethouders in gesprek gaan om op een begrijpelijke menselijke manier uit te leggen wat het coronavirus inhoudt en wat dit voor de mensen betekent met name de mensen die in een instelling wonen.
Al onze programma's zullen te zien zijn via Twitch, via de website van stichting cripple x Entertainment, En via de website van disco zonder drempels.